Important infos


Elhalálozás esetén követendő tennivalók

Lakáson történő elhalálozás esetén, értesíteni kell a házi (ügyeletes) orvost, hogy a halott vizsgálatot elvégezze. Az elhunyt elszállításáról az orvos intézkedik.

Kórházi elhalálozás esetén a Halottvizsgálati Bizonyítványt, a Statisztikai lapot a kórházi felvételi iroda állítja ki, és adja át a hozzátartozó részére.

Munkahelyen, közterületen, közúti járművön, ha elhalálozást észlel jelentse a rendőri szerveknek.

Ha magyar állampolgár halálozik el külföldön, vagy külföldi állampolgár halálozik el Magyarországon a szállításról és temetésről a nemzetközi ügyintéző gondoskodik.


A temetés megrendelése

Az eltemetés módjára és helyére nézve, az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Ennek hiányában, az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne.

A temetésről sorrendben, a következők kötelesek gondoskodni:
 • aki a temetést szerződésben vállalta,
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 • végintézkedés hiányában, az elhunyt elhalálozása előtt, vele együtt élő házastársa,
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b. pontja), a törvényes öröklés rendje szerint.

Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) gondoskodik.

A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta, vagy újraváltotta.


A temetés megrendeléséhez szükséges okmányok

1. Amennyiben még nem történt meg a halotti anyakönyvezés, akkor a következő okiratok szükségesek:
 • halott vizsgálati bizonyítvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • statisztikai lap (kórházi elhalálozás esetén)
 • személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • érvényes útlevél
 • 2001. év után kiállított kártya alakú jogosítvány

A következő okmányokra van még szükség, ha az elhunyt családi állapota:
 • Házas: házassági anyakönyvi kivonat
 • Özvegy: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • Elvált: válást igazoló okirat

2. Amennyiben a család vagy a temettető már rendelkezik az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatával, akkor a megrendeléshez a halotti anyakönyvi kivonat és a halott vizsgálati bizonyítvány egy példánya szükséges.

Hagyományos sírhelybe történő rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós temetés esetén az ÁNTSZ sírnyitási engedélyéhez 2200 forintos illetékbélyeg szükséges. LAKÁSON történő elhalálozás esetén, a hamvasztási engedélyt, az elhunyt lakhelye szerint illetékes ÁNTSZ adja meg.

További információk »
A d v e r t